Våre tjenester


Salg av steinvarer

Fra vårt steinbrudd i Lånke (lokasjon i kart nederst på siden) selger vi knust fjell i de fleste fraksjoner, til både bedrifter og private.

Som privat kan du bare møte opp i pukkverket, og ta kontakt med nærmeste hjullaster for bistand. Ønsker du levering med lastebil kan dette bestilles direkte fra siden her. Har du større massebehov enn få lass, ta kontakt eller hør med din transportør direkte. 


Utleie av knuseverk og sikteverk (inkl. knusere på strøm)

I tillegg til å selge knust fjell, leier vi ut våre knuse- og sikteverk til ulike prosjekter og andre steinbrudd. 

Vi har moderne utstyr som sikrer stabil produksjon med god effektivitet. 


To knuseverk er drevet elektrisk, og kan kjøres direkte på strøm.

Et viktig fokusområde når det gjelder overgangen til miljøvennlig drift, er å ha fokus på det som utgjør de viktigste miljøgevinster / miljøaspekter. Derfor har vi nå i utgangen av 2023 bestilt en ny trafo og støm til pukkverket,  som skal drive blant annet finknusen vår. Denne knusen bruker mest energi, og miljøgevinsten er derfor størst ved at vi setter denne direkte på strømnettet. I tillegg vil vi satse på gjenbruk av masser som har gjenbruksverdi. 


Ønsker din bedrift tilbud på knuse- eller sikteoppdrag, eller priser fra vårt steinbrudd?

Ta kontakt med Per Morten på per.morten@lauvasenpukk.no eller tlf. 99 53 60 65. Om oss

Bedriften har 7 ansatte, hvor alle har god erfaring i pukkverksfaget. 


Bedriften ble etablert tidlig 2000-tall, og startet uttak av fjell der dagens pukkverk befinner seg. 

Lauvåsen Pukk er et utspring fra entreprenørselskapet Br. Bjerkli AS, og er et familieid selskap.

Det hele startet i 1967, og styres i dag av 3-generasjon familie. 


I overgangen år 2023 / 2024 ble familien enige om en oppdeling av selskapene, der den ene familiegrenen følger Br. Bjerkli AS videre, og den andre følger Lauvåsen Pukk AS. Br. Bjerkli AS og Lauvåsen Pukk AS er dermed fra år 2024 ikke en del av samme konsern, og har helt ulik eiersammensetning. 


Uavhengig og prosjektfokusert

Lauvåsen Pukk AS skal være en uavhengig leverandør av stein og knusetjenester til alle bedrifter. 

Konsernet vårt vil kunne bruke egne maskiner på utvikling av industriområdet som ligger i samme reguleringsplan som pukkverket, samt prosjekter i egenregi. Den 6.feb.2024 ble selskapet LNP AS etablert, som skal brukes til dette formålet (forkortelse for Lauvåsen Næringspark AS). Ut over dette, skal ikke selskapet drive med konkurranse i entreprenørmarkedet - men levere steinvarer med god kvalitet til alle som måtte ha behov. Vi bistår gjerne i prosjekter med å prøve å finne gode løsninger.