Gjenbruk av masserEt godt system for gjenbruk av egnede masser er et av de mest positive og betydningsfulle miljøaspekter vår bedrift kan bidra med .


Per i dag og som mange år før lager vi jord, bearbeider brukt asfalt og betong fra prosjekter og selger disse ut i markedet igjen. I tillegg tar vi i mot sprengt stein, både som vi knuser selv men også for mellomlagring i en viss periode.


I 2024 ønsker vi å utvide dette, slik at vi også kan lage et godt system for å gjenbruke enda mer gravemasser fra prosjekter rundt om i regionen.


- Det vi ønsker å ta i mot og gjenbruke, er primært grus og sand som vi har mye av i Stjørdalsområdet, samt veioverbygningsmasser som er blandet med pukk/subbus og jord.

Det er viktig at massen er fri for grunn-forurensninger.


- Masser med mye finstoff som silt og leir, som trekker vann og er ustabil i om-rørt og bløt tilstand, er vanskelig å gjenbruke da massen er vanskelig og komprimere på kort sikt, og medfører store setningsskader som kan gå over lang tid. Vi ser derfor ikke særlig hensikt i å ta i mot dette for mellomlagring, da det bør kjøres direkte til et permanente utfyllings-områder.


Det vil foregå en del utprøving og testing ila. 2024. Så hvordan vi organiserer dette og hvordan masse-fraksjonene skal omsettes videre vil vi prøve oss litt fram på.


Har du et prosjekt i regionen som kan egne seg for å teste gjenbruk?


- Det er miljø-gunstig for de prosjekter som leverer inn masser som egner seg for gjenbruk.

- Det er miljø-gunstig for de prosjekter som henter ut bearbeidet eller mellomlagret masser som kan gjenbrukes


Vi har egen LAB, som i tidlig fase kan gjøre sikteprøver for å egne seg hvor mye som kan gjenbrukes.


Miljøaspektet vedr. masser er stort, slik at dette bør kunne utgjøre en viss andel prosentpoenger i anbuds-sammenheng.


Vi drar også ut i prosjekter som har plass nok, og sikter massen der om ønskelig.


Ta kontakt så finner vi ut om vi skal lage et pilot-prosjekt eller flere.Nytt trommelsikteverk for bredere og bedre gjenbruk av masser

Vi har i starten av mai 24 kjørt i gang vårt nye trommel-sikteverk, som er laget med store sikteflater med kost som holdene siktene rene. I tillegg er den utstyrt med magneter på 2 av båndene, som også tar ut både større og små metall-biter. Denne er svært egnet for sikting av masser som skal gjenbrukes.


Dette er en hybrid-sikt, som vi også kan kjøre direkte på strøm.


Sortert jord - en produksjon basert på gjenbruk av masser

I svært mange år har vi produsert jord, der vi har brukt alt materiale fra tørket organisk myr-jord (utvikling av industriområdet, samt mottak fra andre prosjekter), blandet med sand/grus/silt/leir fra ulike prosjekter i regionen vår. I tillegg blandes det i 0/4mm fra produksjon i vårt steinbrudd. 0/4mm inneholder svært mye finstoff, og er et produkt som vi har en overproduksjon av og vi ikke får omsatt i markedet for øvrig. Disse ulike fraksjonene blir blandet med maskiner så godt som mulig, før de blir siktet og blir til sortert jord som vi selger per i dag.


Blandingsforholdet er ca. 60/40, hvor ca. 60 % er sand/grus 0/4mm, og ca. 40% er organisk materiale (jord, myrjord).